Skip to main content

Aansprakelijkheid en verzekeringen

Ondernemers hebben regelmatig te maken met aansprakelijkheidsrisico’s. Niet alle risico’s zijn in de praktijk verzekerd en ook niet altijd verzekerbaar. Het is daarom van belang om deze risico’s in kaart te brengen en waar mogelijk te beperken en te vermijden. Fairway advocaten is dé specialist op het gebied van aansprakelijkheid en verzekeringen. We staan al jaren verzekerden en verzekeraars bij, waaronder enkele van de grootste verzekeraars in de binnenvaart.

We adviseren en procederen onder andere op het gebied van:

  • beoordeling van aansprakelijkheden, voortvloeiend uit zowel een contract als uit een onrechtmatige daad;

  • vermijden en beperken van aansprakelijkheden door middel van een risicoanalyse;

  • verzekeringsaspecten van aansprakelijkheidskwesties, zoals dekking van polissen en weigering om dekking te verlenen.

Wij helpen u graag verder

Frits Bienfait

Bram Marcus

Marius van Dam