Skip to main content

Debiteuren

De omgang met debiteuren is van cruciaal belang voor uw onderneming. U wilt ervoor zorgen dat alle rekeningen worden betaald, en vermijden dat onnodige schade wordt toegebracht aan de relatie met uw debiteuren in het geval van mogelijke problemen. Het voorkomen van problemen is daarom ons uitgangspunt. Onze aanpak is daarbij gebaseerd op een grondige kennis van alle mogelijkheden.

Effectief debiteurenbeleid

Niets is zo vervelend als het onbetaald blijven van facturen. Het legt een groot financieel beslag op uw onderneming en brengt de nodige frustratie met zich mee. Het voorkomen van dergelijke problemen is daarom een belangrijk speerpunt in onze advisering. We hebben ruime ervaring in het analyseren van het gehele debiteurenbeleid en het waar nodig aanbrengen van verbeteringen. We inventariseren onder andere of:

  • debiteuren juist worden aangeschreven en gesommeerd en termijnen worden bewaakt;

  • optimaal gebruik wordt gemaakt van wettelijke opschortingsrechten;

  • retentierecht kan worden uitgeoefend;

  • de algemene voorwaarden goed zijn afgesproken.

Incasso

Ondanks deze maatregelen kunnen er situaties ontstaat waarin facturen onbetaald blijven en de inzet van incasso onvermijdelijk is. Fairway advocaten heeft uitgebreide ervaring op het gebied van complexe incasso’s, zowel nationaal als internationaal. Indien het niet lukt om uw vordering op minnelijke wijze voldaan te krijgen, gaan we over tot procederen en indien nodig beslaglegging.

Via ons internationale netwerk Eurojuris kunnen wij u in heel Europa en ver daarbuiten helpen met de incasso van uw vorderingen.

Wij helpen u graag verder

Aniek Thissen

Bram Marcus