Skip to main content

Contracten en Algemene Voorwaarden

Als ondernemer sluit u uiteenlopende contracten met wederpartijen. Deze contracten spelen een belangrijke rol in uw dagelijkse bedrijfsvoering. In de praktijk komt het helaas regelmatig voor dat een wederpartij de afspraken niet nakomt en dat er onduidelijkheid bestaat over de gemaakte afspraken. Het helder formuleren en vastleggen van afspraken is daarom van essentieel belang.

Fairway advocaten heeft ruime ervaring in het opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden op uiteenlopende gebieden, zowel in nationaal als internationaal verband. We creëren duidelijkheid voor zowel uw onderneming als voor uw wederpartij, en voorkomen onnodige fouten en misverstanden. Indien er onverhoopt toch een conflict ontstaat staan we u eveneens terzijde.

Via ons uitgebreide internationale netwerk Eurojuris kunnen wij u ook bijstaan in heel Europa en (ver) daarbuiten.

Onze dienstverlening strekt zich uit tot onder andere:

  • (Internationale) handelsovereenkomsten;

  • bedrijfsovername;

  • scheepsbouw;

  • franchise;

  • projectontwikkeling;

  • algemene voorwaarden.

Wij helpen u graag verder

Marius van Dam

Frits Bienfait

Bram Marcus