Skip to main content

Uitbreiding verbod op varend ontgassen per 1 juli 2024

Met ingang van vandaag is de lijst van stoffen waarvoor een verbod op ontgassen in de buitenlucht geldt, uitgebreid. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is verantwoordelijk voor de handhaving van het verbod en kan boetes opleggen. De handhaving gebeurt in samenwerking met omgevingsdiensten, havenbedrijven, politie en Rijkswaterstaat. 

De uitbreiding van het ontgassingsverbod krijgt volop aandacht in de media, en dan met name de vraag of de nieuwe regelgeving wel adequaat gehandhaafd zal kunnen worden door de ILT.  

In een vandaag gepubliceerd nieuwsbericht (zie deze link) geeft de ILT aan bij het toezicht gebruik te zullen maken van moderne technieken, zoals eNose-apparatuur en drones die zijn uitgerust met camera- en geluidsopname-apparatuur. Wij zullen de ontwikkelingen op de voet volgen. 

Tijdens een themazitting bij de rechtbank Amsterdam over varend ontgassen in december 2023 voerde Frits Bienfait namens twee verdachten verweren tegen (1) het gebruik van AIS-gegevens, die door het eNose-netwerk worden afgevangen, vanwege strijd met de privacy en (2) de bewijskracht van de metingen van het eNose-netwerk. De rechtbank oordeelde dat het gebruik van de AIS-gegevens alleen in strijd is met de privacywetgeving (AVG) als de AIS-gegevens een schip betreffen dat eigendom is van en geregistreerd staat op naam van een of meer natuurlijke personen. Het verweer tegen de bewijskracht werd door de rechtbank gevolgd: zonder steun in andere bewijsmiddelen en bij ontkenning door de verdachte, zijn de metingen door de eNoses onvoldoende voor het bewijs dat in verboden gebied is ontgast. 

Het Parool publiceerde op 29 juni 2024 een artikel over de nieuwe regelgeving, met daarin aandacht voor voornoemde themazitting en antwoorden van Frits Bienfait op vragen over de bewijskracht van eNose-metingen: 

Maar, zegt maritiem advocaat Frits Bienfait: “Die apparatuur is daarvoor helemaal niet geschikt. Met een sigaret onder een e-nose of een visser die naast zo’n paal een barbecue aansteekt, krijg je al een joekel van een uitslag. De palen meten alleen verandering van luchtsamenstelling. Niet wát wordt uitgestoten of wie dat heeft gedaan.” 

Bienfait: “Men dacht dat men er met die uitslag al was. Maar zo’n meting kan alleen de start zijn van onderzoek, geen basis voor een veroordeling.” 

“Zelfs als deze schippers al varend hadden ontgast, kan dat op plekken zijn geweest waar dat wel is toegestaan,” zegt Bienfait. “Bij bepaalde weersomstandigheden slepen schepen die gassen kilometers met zich mee. Of ze zijn van een voorganger; schepen varen vaak achter elkaar.” 

Het OM is tegen de uitspraken van de rechtbank Amsterdam in hoger beroep gegaan, dus er komt nog een vervolg. 

Heeft u vragen over dit onderwerp? 

Neem contact op met Frits Bienfait of Marius van Dam. 

Lees hier de blog van Frits Bienfait over de themazitting varend ontgassen bij de rechtbank Amsterdam van 21 december 2023.

Lees hier het artikel van Herman Stil uit Het Parool van 29 juni 2024: “Schepen kunnen ondanks verbod nog jaren giftige dampen in de lucht blazen – en ze varen door Amsterdam”.

Lees hier het artikel van de NOS Nieuws redactie van 30 juni 2024: “Verbod op varend ontgassen gaat in, maar 'handhaven is onmogelijk'”, met een link naar een interview van demissionair Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat over de nieuwe regelgeving.

Meer nieuws