Skip to main content

Factuurfraude

01 maart 2016
Frits Bienfait

Uw leverancier stuurt u keurig een factuur ad € 433.182,- voor geleverde diensten. Die factuur ziet eruit zoals hij eruit moet zien: het juiste briefpapier, juiste adressering, juiste vermelding van ordernummers, BTW-nummer etc. en natuurlijk het bankrekeningnummer waarop u het factuurbedrag dient over te maken. U betaalt, maar enige weken later krijgt u een aanmaning van uw leverancier: de factuur staat nog open. Wat blijkt: de factuur is “gekaapt” door criminelen en op listige wijze is het rekeningnummer op de factuur vervangen door het rekeningnummer van de criminelen, waarna de factuur aan u is doorgestuurd. U heeft geheel te goeder trouw het bedrag overgemaakt, maar uw leverancier verlangt dat u de factuur (nogmaals) betaalt.

Fictie? Zeker niet: het overkwam een opdrachtgever in een zaak behandeld door rechtbank Oost Brabant. Deze opdrachtgever weigerde nogmaals te betalen aan de leverancier, omdat zij meende bevrijdend te hebben betaald op het op de factuur vermelde rekeningnummer.

Dat was de rechtbank niet met haar eens. Naar Nederlands recht is een schuld een zogenaamde “brengschuld” en dat betekent dat de verantwoordelijkheid voor juiste betaling in eerste instantie bij de schuldenaar (de opdrachtgever dus) ligt. Ook speelde hier een rol dat de opdrachtgever wel had gezien dat het rekeningnummer afweek van dat wat op eerdere facturen was vermeld, maar daar niet naar had geïnformeerd bij de leverancier. Nogmaals betalen dus, aldus de rechtbank. Vervolgens kan gepoogd worden verhaal te zoeken op de criminelen.

Het is dan ook zaak goed op te letten bij betaling van facturen, ook als deze er volstrekt normaal uitzien. Veel internetbankierprogramma’s bieden de mogelijkheid de bankrekeningnummers van partijen met wie regelmatig zaken wordt gedaan op te slaan. Een afwijking daarvan bij het verwerken van de factuur moet dan een signaal zijn de juistheid van het op de factuur vermelde rekeningnummer nog eens na te gaan. Het betalen op een verkeerd rekeningnummer blijft al snel voor uw risico en het terughalen van uw geld bij de vervalsers van de factuur zal meestal op niets uitdraaien.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2015:7662

Alle vindplaatsen verwijzen naar uitspraken gepubliceerd op www.rechtspraak.nl

Meer nieuws