Skip to main content

De Wet Dba, de afloskapitein en de Ryanair piloot

15 maart 2017
Frits Bienfait

Een piloot van een Boeing 737 en een afloskapitein van een binnenschip zijn beiden gezagvoerder, en soms zijn zij ook zzp’er. Maar zijn zij dat ook onder de Wet Dba?

Wat de piloot betreft is relevant de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 1 december 2016. Die merkte een in Nederland wonende piloot die voor Ryanair vliegt niet als ondernemer aan, maar oordeelde dat die in dienstverband werkte.

In de constructie zoals Ryan Air die gebruikt, huurt zij van een Engels bedrijf piloten in. Dat bedrijf contracteert op haar beurt met diverse piloten, die verplicht zijn alleen voor Ryanair te vliegen, maar die als ondernemer worden behandeld. Zo worden zij per vlucht betaald, en betalen zij de eigen opleidingskosten. De tarieven zijn niet onderhandelbaar, maar worden door het bedrijf en Ryanair bepaald.

Oordeel rechtbank

Een en ander doet af aan de voor de winst uit onderneming vereiste zelfstandigheid, oordeelt de rechtbank Den Haag 1 december 2016

Een in Nederland woonachtige piloot wilde als ondernemer worden aangemerkt en de beroepskosten in mindering op de vennootschapsbelasting brengen. De rechtbank maakte daarmee korte metten. Omdat de prijs vastlag, de piloot niet voor anderen mocht werken, en al jaren (indirect) voor Ryanair vloog, wordt hij als werknemer beschouwd.

Het feit dat de piloot als gezagvoerder verstrekkende beslissingen neemt is een gevolg van de verantwoordelijkheden die het beroep met zich meebrengt, maar is geen argument voor zelfstandigheid. Dat geldt ook voor het feit dat de piloot slechts voor de duur van de vlucht wordt betaald. Het debiteurenrisico zoals door de piloot werd aangevoerd hierop evenmin. Ook een werknemer heeft het risico dat hij zijn loon niet krijgt. De verhouding tussen de piloot en de pool werd dus als een arbeidsovereenkomst, al dan niet als een uitzendovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek aangemerkt. De kosten voor het behouden van zo’n brevet waren niet als beroepskosten aan te merken, en bleven dus voor rekening van de piloot.

Geldt dit nu ook voor een afloskapitein?

De vraag komt op of een afloskapitein langs dezelfde maatstaf niet evenzeer als werknemer moet worden beschouwd. Het antwoord is, zoals zo vaak, dat het ervan af hangt.

Het grote verschil tussen een piloot en de afloskapitein ligt niet zozeer in het werk, maar in het feit een afloskapitein in de regel – en volgens de diverse Modelovereenkomsten ook verplicht – wel opdrachten voor derden zal accepteren en mag accepteren. Daarbij komt dat afloskapitein in de regel niet jaren achter elkaar voor dezelfde opdrachtgever vaart of op hetzelfde schip werkzaam is.

De uitspraak van de rechtbank maakt wel duidelijk dat er problemen rijzen voor de afloskapitein wanneer hij jarenlang voor dezelfde opdrachtgever werkt en het hem verboden is voor andere te werken. Dan kan hij zich niet op zijn positie als gezagvoerder van het schip beroepen.

Meer nieuws